menusearch
armanpolymer.ir

مستر بچ افزودنی

(6)
(0)
افزدودنی کشسان کننده

 

افزودنی کشسان کننده (Alasticitty):

مستربچ های افزودنی کشسان کننده باعث افزایش حالت لاستیکی محصولات و افزایش تحمل کششی و جلوگیری از شکنندگی و خشکی محصولات بخصوص هنگام استفاده از پرکننده ها می باشد . این مستربچ در محصولات سه لایه هنگام اضافه کردن به لایه داخلی و بیرونی باعث دوخت پذیری بسیار عالی و استفاده در لایه میانی باعث کشسان شدن محصول می گردد . و همچنین در کل لایه ها باعث کاهش ضخامت در حد 5-6 میکرون می شود . همچنین این محصول در کامپاندهای پلی الفینی با خواص انعطافی و ضد شکنندگی استفاده می شود.

 

مزایای استفاده از مستربچ افزودنی کشسان کننده

  • ایجاد خاصیت دوخت پذیری مطلوب در محصول

  • افزایش ازدیاد طول 

  • ایجاد شفافیت در محصول نهایی

  • افزایش کیفیت چاپ پذیری

  • جلوگیری از پارگی محصولات به دلیل استفاده از مواد ضایعات و کربنات

 

کاربرد استفاده از مستربچ افزودنی کشسان کننده

  • شرینک های بسته بندی 

  • نایلکس های خرید

  • فیلم های بسته بندی

  • ورق هایی با ضخامت کم به علت شکنندگی

  • در صنعت مستربچ سازی و کامپاندینگ