صنعت فیلم و بسته بندی

صنعت فیلم و بسته بندی

مستربچ را می‌توان در انواع فیلم های بسته بندی نظیر کیسه های خرید٬ گونی های پلی پروپیلن٬ جامبوبگ (PP)٬ کیسه های FFS (بسته بندی محصولات پتروشیمی و محصولات پتروشیمی و محصولات میانی و کامپاند)٬ انواع شرینک و استرج، سفره های یکبار مصرف، کیسه های خرید (کیسه های تبلیغاتی)٬ پاکت های پلاستیکی بسته بندی شیر، دوغ و … طناب های پلاستیکی، تورهای بسته بندی٬ صندوق های میوه، ظروف نگهداری مایعات (آب، اسید) انواع بطری های آب معدنی، روغن، آب میوه ها به همراه درهای پلاستیکی، انواع سطل های پلاستیکی نگهداری رنگ ها ی مایع و محصولات شیمیایی، انواع ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی و فیلم های گلخانه ای و …