مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده )

SAN

مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده SAN گرفت شده با مالئیک انیدرید)

کوپلینگ (SAN) استایرن آکریلونیتریل یک کوپلیمر از ترکیب استایرن و آکریلونیتریل است که خواص هر دو پلیمر را در کنار هم دارد نسبت به مواد شیمیایی مقاومت خوبی نشان می دهد دارای خواص ضد خش و مقاومت به حرارت است و در ساخت محصولاتی نظیر چراغ خودرو، قطعات تزینی خودرو، همچنین بدنه داخلی و قطعات شفاف یخچال و فریزر به کار می رود و در مواردی که نیاز به افزایش مقاومت به ضربه و تنسایل است می توان از کوپلینگ SAN استفاده کرد.