مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده)

PS

مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده PS)

  • کوپلینگ ایجنت پلی استایرن (پلی استایرن انسباطی و پلی استایرن مقاوم به ضربه)

در شرایطی که پلی استایرن ها نیز در ترکیب یک ماده معدنی و یا یک پلیمر با فاز ناسازگار فرموله می شود از این محصول استفاده می شود

  1. کامپاند های پلی استایرینی جهت تولید ظروف برای جلوگیری از شکنندگی در اثر کاربرد کربنات کلسیم
  2. ترکیب پلی استایرن با پلی آمید در تولید انواع ورق

در صنعت پلیمر سه نوع پلی استایرن به کار گرفته می شود

  1. پلی استایرن های عمومی GPPS: Genearal purpose polystyrene

که به علت حالت بلورین آن کریستال نیز به عنوان گفته می شود با خواص سخت محکم و شیشه ای

2) پلی استایرن انبساطی EPS: Expanded polystyrene 

برای تولید فوم های سقفی و عایق سازی به دلیل داشتن عایق پلیزا (حاوی گاز پنتان)  

3) پلی استایرن مقاوم به ضربه HIPS: High Impact polystyrene

برای ساختن قالب تلویزیون، سینی های گوشت و مرغ، آسترهای داخلی یخچال و فریزر