مستربچ کوپلینگ ایجنت ( سازگار کننده)

PE

مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده PE )

کوپلینگ پلی اتیلن گرفت شده با مالئیک انیدرید

هر گاه پلی اتیلن با یک پلیمر ناسازگار نظیر پلی آمید با یک ماتریس پلیمری قطبی آمیخته شود و همچنین زمانی که با یک فیلر پر کننده معدنی مثل کربنات کلسیم، تالک، سولفات سدیم و … ترکیب شود خواص نرمی و پلاستیکی آن و همچنین مقومت آن کاهش می یابد به همین منظور استفاده از یک جفت کننده در ترکیب ضرورت دارد

 

کاربرد مستربچ کوپلینگ ایجنت (سازگار کننده ) PE

  • پلی اتیلن ترکیب با کربنات کلسیم (مستربچ کربنات کلسیم)
  • پلی اتیلن ترکیب با تالک (به منظور خواص سختی و گاهاً تاخیر در سوختن)
  • ترکیب چند پلیمر بازیافت در تولید محصولاتی نظیر سبد، پالت و صندوق
  • کامپاندهای پلیمری چند فازی
  • ترکیب پلی اتیلن با نشاسته