کامپاند

کامپاند چیست؟

کامپاند از مهمترین مواد پلیمری است که در تولید پلاستیک استفاده می شود و با ترکیب دو یا چند مواد اولیه با نسبت مشخص بدست می آید، ما به کامپاند می توانیم مستربچ افزودنی اضافه کنیم. کامپاندهای پلیمری به دلیل انعطاف پذیر بالا، قابلیت سازگاری یا محیط زیست، مقاومت شیمیایی و فیزیکی بالا دارای کاربرد بالایی هستند.