چسب های بین لایه ای قطعات خودرو

چسب بین لایه ای قطعات خودرو : Tie Layer

در صنعت خودرو به منظور ارتقا کیفیت قطعات تزریق از ترکیب چند پلیمر به طور مثال پلی کربنات و ای بی اس یا پلی اولفین ها و … استفاده می شود که گاها سازگاری مناسبی با هم ندارند در این مجموعه منظور افزایش ضربه پذیری ، تنسایل و … قطعه  چسب هایی با خاصیت دو گانه ( قطبی و غیر قطبی) تولید می شود.