نخ های (PP)

مستربچ لیز کننده

مستربچ لیز کننده (PP-PE)

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ آنتی بلاک (PP-PE)

مستربچ آنتی بلاک لیز

مستربچ آنتی بلاک لیز (PP-PE)

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده (PP)

مستربچ افزودنی

مستربچ براق کننده (PP)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PP)

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ افزودنی کشسان کننده

مستربچ کشسان کننده

مستربچ افزودنی ضد خش

مستربچ ضد خش

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PP)

کامپاند ضد حریق

کامپاند ضدحریق (PP)

مستربچ افزودنی رطوبت گیر

مستربچ رطوبت گیر (PP-PE)

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ افزودنی کاهنده mfi

مستربچ کاهنده MFI

مستربچ افزودنی افزاینده mfi

مستربچ افزاینده MFI

مستربچ افزودنی سازگار کننده

مستربچ سازگار کننده

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لیمو)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (یاس)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (نارگیل)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لوندر)

مستربچ افزودنی تمیز کننده

مستربچ تمیز کننده (تزریق - اکسترودر)

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ افزودنی پارچه ملت بلون

مستربچ پارچه ملت بلون

مستربچ افزودنی نفوذ ناپذیر

مستربچ نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن (گازها)

مستربچ بو گیر

مستربچ بو گیر

مستربچ افزودنی لیزر

مستربچ لیزر

مستربچ افزودنی لیزر

مستربچ جاذب آب