نخ های (BCF-CF) ، PET (پلی استر)

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده (PP)

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده LLD

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده (PE)

مستربچ افزودنی

مستربچ براق کننده (PP)

مستربچ افزودنی براق کننده

مستربچ براق کننده (PS)

مستربچ براق کننده

مستربچ براق کننده (PET-ABS)

مستربچ افزودنی براق کننده

مستربچ براق کننده (PE)

مستربچ افزودنی سازگار کننده

مستربچ سازگار کننده PP

مستربچ سازگار کننده PA

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ افزودنی کشسان کننده

مستربچ کشسان کننده

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PP)

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لیمو)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (یاس)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (نارگیل)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لوندر)

مستربچ افزودنی تمیز کننده

مستربچ تمیز کننده (تزریق - اکسترودر)

مستربچ سفید

مستربچ سفید 50 درصد تیتان

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید 55 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 60 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 70 درصد تیتان

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی نیسانی تیره

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی روشن

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LLD)

45 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

35 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی برای لفاف های نازک (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی براق سوپر نانو