مستربچ کشسان کننده

Alasticitty

مستربچ کشسان کننده (Alasticitty) چیست؟

مستربچ افزودنی کشسان کننده (Alasticitty) باعث افزایش حالت لاستیکی محصولات و افزایش تحمل کششی و جلوگیری از شکنندگی و خشکی محصولات بخصوص هنگام استفاده از پرکننده ها است. این مستربچ در محصولات سه لایه هنگام اضافه کردن به لایه داخلی و بیرونی باعث دوخت پذیری بسیار عالی و استفاده در لایه میانی باعث کشسان شدن محصول می‌گردد. و همچنین در کل لایه ها باعث کاهش ضخامت در حد 5-6 میکرون می‌شود. همچنین این محصول در کامپاندهای پلی الفینی با خواص انعطافی و ضد شکنندگی استفاده می‌شود.

مزایای مستربچ کشسان کننده

  • ایجاد خاصیت دوخت پذیری مطلوب در محصول
  • افزایش ازدیاد طول
  • ایجاد شفافیت در محصول نهایی
  • افزایش کیفیت چاپ پذیری
  • جلوگیری از پارگی محصولات به دلیل استفاده از مواد ضایعات و کربنات

کاربرد مستربچ کشسان کننده

  • شرینک های بسته بندی

  • نایلکس های خرید

  • فیلم های بسته بندی

  • ورق هایی با ضخامت کم به علت شکنندگی

  • در صنعت مستربچ سازی و کامپاندینگ