مستربچ نرم کننده (ضد ضربه )

PA

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PA)

مقاومت به ضربه ترکیب شده با الیاف شیشه یا ترکیبات غیر قطبی نظیر pp-pe: یکی از نقیصه های اصلی پلی آمیدها به خصوص زمانی که با یک جز غیر قطبی ترکیب می شوند، شکنندگی است ، برای بهبود ضربه پذیری پلی آمید (pa) ها بعد از انتخاب پلی آمید مناسب (pa66  pa6 ….) انتخاب یک رابر (الاستومر) (TPE   EPDM   SEBS    POE)  و سازگار کننده نظیر ( MA -g-POE / SEBS-g-MA / TPE-g-MA / EPDM-g-MA)  است.

با در نظر گرفتن خواص قطبی پلی آمید استفاده از الاستومر های غیر قطبی (  POE – SEBS –  EPDM ) تنها با وجود یک بخش جفت کننده (مالئیک انیدرید) امکانپذیر است. که آلیاژ سازی این ترکیب توسط ماشین آلات اکسترودر انجام می شود. بخش الاستومری با دریافت ضربه در زنجیره منعطف خود و اتلاف انرژی آن نقش ضربه پذیری را ایفا می کند.

POLYZA ADD 2021

مزایا مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PA)

 • جذب ضربه وارد شده در قسمت الاستیک و اتلاف آن در زنجیره منعطف خود 
 • سازگاری پلیمر پایه با کامپاند پلی آمید و تقویت آن
 • وجود یک عامل اتصال دهنده بین پلیمر قطبی پلی آمید و یا پلی کربنات و بخش ترموپلاستیک الاستومر نرم کننده نظیر مالیک اندرید به عنوان یک عامل با قطبیت بالا
 • سازگار با محیط زیست و نداشتن اثر منفی بر روی محصول نهایی و یا کامپاند
 • ایجاد مقاومت بالا به تنش و ضربه با یک درصد مصرف از نرم کننده پلیزا
 • استفاده از درصد های پایین این آلیاژ به منظور افزایش خواص ضربه پذیری
 • تناسب با سساختار پلی آمید ها و کاربرد نهایی آن ها  و به منظور ایجاد مقاومت نوری، سایشی و دمایی
 • بهینه ترین حالت ترکیب بخش الاستومر و مالئیک انیدرید با تست و آزمون های متعدد 

کاربرد مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PA)

 • مواد ریسایکل پلی آمید و پلی کربنات (نظیر تورهای ماهیگیری، قطعات بازیافت خودرو و …)
 • قطعات تزریق و محصولات اکستروژنی حاصل از پلی آمید و پلی کربنات
 • صنعت کامپاندینگ پلی آمید ساده و الیاف دار
 • کاربرد ترکیب های پلی آمید و پلی پرئپیلن با نسبت های مختلف
 • کاربرد ترکیب های پلی آمید با الیاف شیشه
 • کاربرد  ترکیب های پلی آمید با مواد معدنی
 • کاربرد در بخش گسترده پلی آمید های بازیافت (نظیر تور ماهیگیری، آینه بغل خودرو و …) و احیا خواص ضربه

عارضه های پلی آمید ها

 • ریز ساختارهای کریستالین پلی آمید عملکرد ضعیفی نسبت به ضربه دارند (استفاده از نرم کننده های سازگار)
 • پلی آمید در گروه پلاستیک های حساس به شکاف (Notched) قرار می گیرند (استفاده از نرم کننده های سازگار)
 • مهاجرت الیاف به روی سطح قطعه تولیدی (استفاده از نرم کننده های سازگار)
 • مات بودنسطح قطعه های مشکی رنگ (استفاده از مستربچ سوپر براق حاوی دوده نانو دگوسا)
 • وجود خط جوش در محل مونتاؤ اینسرت و … بر روی قطعه پلیمری (استفاده از نرم کننده های سازگار)
 •