مستربچ ضد مه

(Anti fog)

مستربچ ضد مه (Anti fog) چیست؟

مستربچ ضد مه (آنتی فاگ) در جلوگیری از ایجاد بخار در لایه داخلی بسته بندی مواد غذایی و پوشش های گلخانه ای به کار می‌رود. تجمع آب در این سطوح باعث جلوگیری از رسیدن نور مناسب به گیاه (حدود 40 درصد کاهش می‌دهد ) و باعث آفت و جلوگیری از بازدهی و رشد در گیاهان می‌شود. مورد دیگر فرود همین قطره ها به روی گیاه و میوه باعث از بین رفتن محصول خواهند شد. مستربچ ضد شبنم با افزایش کشش سطحی باعث پیوستن قطره ها به هم و تشکیل یک لایه می‌شوند که از کناره های فیلم فرود می‌آیند و به صورت قطره به روی گل و گیاه نمی‌ریزند. درصد مصرف مستربچ ضد مه 1 تا 3 درصد است.

استفاده از فیلم های پلیمری به دلیل دارا بودن خواص مطلوب شفافیت و هزینه مناسب در بسته بندی محصولات از جمله مواد غذایی کاربرد زیادی دارد.

مستربچ ضد مه دارای یک طبیعت ناسازگار با پایه پلیمر است و این باعث گردیده به سطح مهاجرت و باعث افزایش کشش سطحی فیلم و آب شده مستربچ ضد مه عمدتا در ترکیب و فرمولاسیون فیلم استفاده می‌شود بصورت کلی مستربچ ضد مه برای جلوگیری از ایجاد مه در درون فیلم پلاستیکی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از مستربچ ضد مه

  • جلوگیری از مه گرفتگی در سطوح داخلی
  • رسیدن نور از تمام زوایا به گیاه و کمک به پخش نور
  • کمک به رشد گیاه
  • افزایش محصول مرغوب تر و کمک به سلامت گیاه
  • کمک به بسته بندی مناسب تر و دید کامل محصولات دارای بسته بندی فیلم های پلاستیکی

کاربرد استفاده از مستربچ ضد مه

  • فیلم های گلخانه ای
  • فیلم های بسته بندی مواد غذایی