شیشه ای کننده

(LLD) Clarifier

مستربچ شیشه ای کننده (LLD)

کد محصول POLYZA ADD 4610

مزایا مستربچ شیشه ای کننده (LLD)

  • از بین بردن کدری محصول
  • از بین بردن محدودیت استفاده از پلیمر LLD به منظور افزایش خواص کشسانی 
  • این مستربچ صرفاً در محصولاتی از بسته بندی استفاده می شود که میزان درصد پلی اتیلن  LLD در آن ها 25-20 درصد باشد و کاملا اثر ماتی را از بین می برد

کاربرد محصول شیشه ای کننده (LLD)

  • فیلم های بسته بندی حساس به عبور نور و شفافیت
  • نایلون بسته بندی سیفی جات (کیسه خیاری و…)