مستربچ بو گیر

مستربچ بوگیر

مستربچ بو گیر به شکل دانه های به رنگ مشکی با سطوح بسیار متخلخل در حد نانو باعث جذب بوی نامطبوع حاصل از فرآیندهای تولید می‌گردد.

کاربردهای مستربچ بوگیر

  • گرانول های بازیافت
  •  قطعات تولیدی با مواد بازیافت و فیلم های بسته بندی