مستربچ های افزودنی

مستربچ افزودنی

مستربچ های افزودنی اجزای اساسی برای موفقیت در صنعت پلیمر می باشد به عنوان مثال ما می توانیم به افزودنی های پخش کننده و کمک فرآیند اشاره کنیم که سبب اطمینان از قابل پردازش بودن مواد پلیمری می شوند و تبدیل آن ها در همه فرمت های مختلف آسان می شود.مستربچ های افزودنی فرمول های مدرنی هستند که استفاده از آن ها سبب عملکرد بهینه پردازنده های پلاستیکی می شود و هزینه ها را به حداقل می رساند.