صنعت ریل سازی

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده ((PC.ABS)-PE.PP.PA.PC)

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ افزودنی سازگار کننده

مستربچ سازگار کننده ((PC.ABS)-PE.PP.PA.PC)

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ افزودنی تمیز کننده

مستربچ تمیز کننده سیلندر و ماردون (اکستروژن و تزریق)

مستربچ افزودنی نفوذ ناپذیر

مستربچ ضد حباب و ضد گاز

مستربچ افزودنی ضد خش

مستربچ ضد خش

مستربچ لیز کننده

مستربچ افزاینده راندمان تولید

مستربچ وکس (PVC - PS - HIPS)

مستربچ نرم کننده پلی پلی آمید (PA)

وکس کامپاند پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ رنگی مشکی (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ رنگی مشکی (PA)

مستربچ مشکی

مستربچ رنگی مشکی (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ رنگی مشکی (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ رنگی مشکی (LLD)

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ پاستیلی

مستربچ رنگی کرم

مستربچ سفید

مستربچ سفید برفی پلی پروپیلن (PP)

مستربچ سفید

مستربچ سفید پوششی

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ پایه خشک ته سبز ای بی اس (ABS)

مستربچ سفید

مستربچ سفید پایه خشک ته آبی ای بی اس (ABS)

مستربچ سفید

مستربچ سفیدخشک ته آبی غلیظ

مستربچ سفید

مستربچ سفید پوششی پلی آمید (PA)

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی آرمن پلیمر

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ مارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی