لوله و اتصالات پلی اتیلن (سه لایه ، پنج لایه)

مستربچ چسب بین لایه ای

کربنات اقتصادی

مستربچ کامپاند الیاف شیشه لایه وسط

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضد حریق

مستربچ کاهنده قیمت

مستربچ افزایش راندمان تولید

مستربچ صاف کننده سطح داخلی - خارجی

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نشکن (ضد ضربه)

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ سفید

مستربچ سفید 5 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 10 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 20 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 35 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 40 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 45 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 50 درصد تیتان

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید 55 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 60 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 70 درصد تیتان

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور