صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه

مستربچ لیز کننده

مستربچ لیز کننده (PP-PE)

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ آنتی بلاک (PP-PE)

مستربچ آنتی بلاک لیز

مستربچ آنتی بلاک لیز (PP-PE)

مستربچ براق کننده

مستربچ براق کننده (PET-ABS)

مستربچ افزودنی براق کننده

مستربچ براق کننده (PS)

مستربچ افزودنی براق کننده

مستربچ براق کننده (PE)

مستربچ افزودنی

مستربچ براق کننده (PP)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PP)

مستربچ نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PE)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده ( ضد ضربه PA)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه ABS)

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PC)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PC-ABS)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده ( ضد ضربه PS-HIPS)

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ افزودنی کشسان کننده

مستربچ کشسان کننده

مستربچ افزودنی منتشر کننده نور

مستربچ منتشر کننده نور

مستربچ افزودنی ضد خش

مستربچ ضد خش

مستربچ افزودنی ضد مه

مستربچ ضد مه

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PC)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PBT)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PE)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PA)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (ABS)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PP)

کامپاند ضد حریق

کامپاند ضدحریق (PP)

مستربچ افزودنی تجزیه پذیر

مستربچ تجزیه پذیر

مستربچ افزودنی کاهنده mfi

مستربچ کاهنده MFI

مستربچ افزودنی افزاینده mfi

مستربچ افزاینده MFI

مستربچ افزودنی سازگار کننده

مستربچ سازگار کننده

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لیمو)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (یاس)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (نارگیل)

مستربچ افزودنی خوشبوکننده

مستربچ خوش بو کننده (لوندر)

مستربچ اکسا زیست تخریب پذیر

مستربچ اکسا زیست تخریب پذیر

مستربچ افزودنی تمیز کننده

مستربچ تمیز کننده (تزریق - اکسترودر)

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ افزودنی پارچه ملت بلون

مستربچ پارچه ملت بلون

مستربچ افزودنی نفوذ ناپذیر

مستربچ نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن (گازها)

مستربچ بو گیر

مستربچ بو گیر

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ دیفیوزر (PS-PP)

مستربچ افزودنی چسب استرج

مستربچ چسب استرج

مستربچ افزودنی لیزر

مستربچ لیزر

مستربچ سفید

مستربچ سفید 5 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 10 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 20 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 35 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 40 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 45 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 50 درصد تیتان

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید 55 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 60 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 70 درصد تیتان

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ کرم

مستربچ کرم

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ رنگی قزمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی بارسایی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی بارسایی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی نیسانی تیره

مستربچ رنگی آبی دارک

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی روشن

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی آرمن پلیمر

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

35 درصد دوده /20 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LLD)

45 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

35 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

30 درصد دوده 45 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه ای بی اس (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی برای لفاف های نازک (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی آمید(PA)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی براق سوپر نانو

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی 35 درصد دوده

25 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی

40 درصد دوده