صاف کننده سطح (داخلی و خارجی)

صاف کننده سطح (داخلی و خارجی)

در صورت صاف نبودن سطح محصول و گاها محصولاتی که دارای سطح داخلی و خارجی هستند عواملی نظیر زیر باید توجه داشت:

1-ایجاد تنش های فلزی قسمت غالب و یا سیلندر بر روی سطح محصول

2-وجود مواد سوخته شده در تولیدات قبلی و ایجاد خط و خش از قسمت خروجی دای

3-تفاوت در شاخص جریان مذاب یا دمای ذوب اجزا و ترکیب و ایجاد پدیده شارک اسکرین

4-پرداخت نامناسب سطح غالب در تولیدات تزریق

5-ایجاد ناصافی در سرعت بالاتر به دلیل تخریب اجزا ترکیب مخصوصا هنگام دما و فشار زیاد

6-پر نکردن غالب در تولیدات تزریق

7-کثیف بودن مسیر تولید و فیلتر ها

8-وجود دانه های حل نشده که در صورت بالا بودن دما، مواد اولیه می سوزد

9-عدم تاب آوری مواد در هنگام پخت به دلیل طراحی نامناسب ماردون (تک پیچ یا دو پیچ)

10-وجود عواملی نظیر گاز، رطوبت، پر کننده ها ( با مش پایین)

11-عدم ناسازگاری ترکیب فرمولاسیون به دلیل چند فازی شدن محصول ( نظیر قطبی و غیر قطبی بودن اجزا)

12-انتخاب نامناسب فرمولاسیون برای تولید محصول مد نظر

13-جذب رطوبت در مغز گرانول مواد اولیه به خصوص مواد کربنات دار و بازیافت که با خشک کن یا حرارت دهی از بین نمی رود

14-پدیده shrinkage  باعث ناصافی سطح محصول بعد از تولید می گردد با نام های جمع شدگی یا آبرفتگی هم شناخته می شود

15-استفاده از افزودنی های نامناسب در ترکیب فرمول

جهت مشاوره و پشتیبانی تخصصی با ما در تماس باشید متناسب با عارضه موجود در فرآیند تولید و فرمولاسیون مواد در صورت نیاز ، مستربچ صاف کننده سطح مناسب معرفی می گردد.