مستربچ کاهنده شاخص جریان مذاب

MFI increase

مستربچ کاهنده شاخص جریان مذاب MFI چیست؟

مستربچ کاهنده شاخص جریان مذاب (MFI) مواد پلیمری در اثر فرآیندهای پی در پی دچار افت کیفیت و افزایش ام اف ای می‌شوند با افزودن درصد های مشخص بین یک تا پنج درصد وزنی به مواد اولیه باعث کاهش درصد ام اف ای و بهبود خواص پلیمر در ماتریس پلی اتیلن می‌شود. مستربچ تغییر دهنده جریان روندگی مواد همان مستربچ کنترل کننده (MFI) است.

 

مزایای استفاده از مستربچ کاهنده MFI

  • جبران افت خواص پلیمر

  • فرآیند پذیری محصول

  • کاهش ام اف ای تا رنج استاندارد برخی محصولات نظیر لوله های پلی اتیلن

کاربرد استفاده از مستربچ کاهنده MFI

مواد اولیه بازیافتی پلی اتیلن