چسب

Melt

 مستربچ چسب (melt additive) چیست

مستربچ افزودنی چسب استرچ بدون تاثیر در شفافیت، بو و رنگ محصول نهایی و باعث ایجاد خواص چسبندگی در فیلم های استرج می شوند .
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) برای فیلم استرچ PE و فیلم کلینگ PE استفاده می گردد. 

این محصول به صورت گرانول بود و مشکلات ناشی از استفاده پل بیوتن ندارد.

مزایای مستربچ چسب استرج (melt additive)

  •  ایجاد سطح چسبدگی در فیلم استرج جهت پوشش پالت ، بسته بندی علوفه و هود

  •   مصرف آسان به دلیل گرانول کردن این محصول 

  •   هیچ گونه اثر بو و رنگ بروی فیلم ندارد

  •   در شفافیت فیلم هیچ گونه تاثیری ایجاد نمی کند 

  •   قیمت بسیار پایین تر از نمونه های خارجی می باشد

  • بدون بو و رنگ در محصول نهایی

کاربرد مستربچ چسب استرج (melt additive)

 فیلم های استرج