menusearch
armanpolymer.ir

افزودنی مادون قرمز آرمن پلیمر

(1)
(0)
افزودنی مادون قرمز

افزودنی مادون قرمز (infrared ray):

تشعشعات خورشید شامل پرتوهای ماوراء بنفش یا همان یووی مرئی و مادون قرمز است که هر دو از فیلم های گلخانه و سطوح شفاف پلیمر عبور

می کنند و باعث گرم شدن اجسام محفوظ در آن نظیر محصولات یا در فیلم های گلخانه ای به طور خاص خاک و گیاهان و ... می شود. 
در تاریکی و قطع نور خورشید این گرما با طول موجی در محدوده ی ای  به بیرون از فضای محصور بر می گردد و در گلخانه ها باعث اتلاف گرما و کاهش دما می شود . که باعث آسیب به گیاهان خواهد شد .
برای جلوگیری از این اتفاق می توان از مستربچ مادون قرمز آرمن پلیمر استفاده کرد .

 

مزایای استفاده از مستربچ افزودنی مادون قرمز IR

  • مانع عبور اشعه مادون قرمز با طول موج بلند بین 8تا 15 میکرومتر می شود. 

  • استفاده از آن در گلخانه ها باعث جلوگیری از اتلاف انرژی خواهد شد. 

  • محافظت از گیاه در برابر یخ زدگی حاصل از سرمای شب در فصل های سرد شب بخصوص در مناطق کویری که اختلاف دمای شب و روز بسیاراست. 

  • برداشت زودتر از موعد و درآمد زایی بیشتر با ایجاد محصولات نوبرمی شود.

  • بر روی عبور نور مرئی و مفید از فیلم گلخانه هیچ گونه تاثیر مضرری ندارد. 

 

کاربرد استفاده از مستربچ افزودنی مادون قرمز  IR 

فیلم های گلخانه ای  
 

طراحی توسط یوتاب وب