ضد قارچ

Anti fungal

مستربچ ضد قارچ (Anti Fungal) چیست

مستربچ افزودنی ضد قارچ (Anti Fungal) حاوی نانو ذرات بایوسید (کشنده میکرو ارگانیسم) با ترکیبات جدید بر پایه نانو ذرات اکسید فلزی می‌باشند که به خوبی در شرایط خاصی فرآیند شده اند و در حین فرآیند به خوبی با مواد اولیه ممزوج شده و در شرایط مختلف محیطی مانند رطوبت خشکی و فضای تاریک عملکرد خود را به خوبی حفظ می‌کنند. مستربچ ضد قارچ با نام هایی مانند مستربچ ضد کپک و مستربچ ضد میکروب نیز شناخته می‌شود. مستربچ ضد قارچ در طی فرآیند اکستروژن در ماتریس پلیمر گنجانیده می‌شود. پس از اکستروژن مواد افزودنی به سطح پلیمر مهاجرت می‌کنند ،تا جایی که مواد افزودنی باعث افزایش کشش سطح پلیمر می‌شوند. مقدار کمی از افزودنی ضد قارچ در قطرات آب حل می‌شود و تنش سطحی آب را کاهش می‌دهد. با توجه به اثرات زیان آور رشد قارچ ها در محصولاتی نظیر مخازن آب، سیلوهای ذخیره سازی حبوبات بروی شکل ظاهر، طعم ،بو و مزه و ایجاد مسمومیت باعث شده روند جهان به سمت استفاده از مستربچ مهندسی از قبیل مستربچ افزودنی ضد قارچ (Anti Fungal) برود شرکت آرمن پلیمر آمادگی ارائه مستربچ افزودنی ضد قارچ  (Anti Fungal) را به مشتریان عزیز در صنایع مربوطه را اعلام می‌دارد.

مزایای مستربچ ضد قارچ (Anti Fungal)

جلوگیری از شکل گیری میروارگانیسم ها بخصوص قارچ

کاربرد مستربچ ضد قارچ (Anti Fungal)

  • محصولات بسته بندی مواد غذای

  • مخازن پلی اتیلن دورانی

  • فیلم های گلخانه ای