مستربچ سازگار کننده

Coupling agent

مستربچ سازگار کننده (Coupling Agent) چیست؟

مستربچ افزودنی سازگار کننده با نام های متعددی در بازار از جمله سازگارکننده پلی پروپیلن است. این مستربچ اغلب به دلیل اینکه ساختار غیر قطبی پلی پروپیلن و ساختار قطبی بیشتر پر کننده ها ( کربنات کلسیم، الیاف شیشه،تالک) باعث یک ناسازگاری بین فاز پلیمری و فاز معدنی یا پر کننده می‌شود که مشکلاتی از قبیل دیسپریشن اختلاط نامناسب درون مواد پلیمری می‌شود بنابراین باعث کاهش چشم گیری در کیفیت محصول و افت خواص آلیاژهایی می‌شود در اینجا یک عامل جفت کننده (کوپلینگ ایجنت) برای اتصال این دو فاز و بهبود یکنواخت ترکیب در فرآیند تولید استفاده می‌شود.

مستربچ سازگار کننده با نام هایی مانند (کوپلینگ ایجنت٬ پلی اتیلن و پلی پروپیلن گرافت شده٬ یا مالییک انیدرید) شناخنه می‌شود. این دسته از محصولات جهت سازگاری بهتره پلی اتیلن و پلی پروپیلن با مواد معدنی جهت افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها٬ رنگ پذیری پلیمرها و بهبود خواص حرارتی پلیمرها استفاده می‌شوند.

مالییک انیدرید گرفت شده بر روی پلی پروپیلن و پلی اتیلن در سه سطح پایین و متوسط و بالا گرفت شده است که برای مصارف مختلف گریدهای مختلفی توصیه می‌گردد.

مزایای مستربچ سازگارکننده

 • کاهش قیمت و قابلیت استفاده بیشتر از پر کننده ها

 • رنگ پذیر بسیار بالا در مواردی از قبیل سپر اتومبیل

 • کیفیت مستربچ کربنات کلسیم

 • افزایش خواص مکانیکی محصول نهایی

 • جلوگیری از کلوخه شدن محصول

 • ویتنگ یا خیس شدگی بهتر

کاربردهای مستربچ سازگار کننده

 • کامپاند های سپری خودرو

 • کامپاند های الیاف شیشه با ماتریس پلی آمید

 • کامپاندهای کربنات کلسیم

 • کامپاند های چوپ پلاست

 • کامپاندهای ظروف یکبارمصرف برپایه نشاسته

 • کامپاندهای پرشده با تالک

 • سازگاری مواد پلی پروپیلن در ضایعات pet