مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

viscosity modifier

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته (viscosity modifier) چیست؟

مستربچ افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته (پروکسید SSP) محصول یا همان سیالیت مواد در فرآیندهای بخصوص بر حسب نوع تولید محصول نهایی اصلاح می‌شود با شکستن پیوند های مولکولی و ایجاد یکنواختی در وزن مولکولی مواد انجام می‌شود.

مزایای مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

  • دوام و پایداری بیشتر محصول
  • تولید محصول در دماهای بالاتر به دلیل ممانعت از ته نشین شدن

کاربرد های مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

  • صنعت نساجی
  • افزاش ام اف ای در مواد PBT
  • افزایش ام اف ای در مواد PET