menusearch
armanpolymer.ir

افزودنی ویکسوزیته آرمن پلیمر

(1)
(0)
افزودنی اصلاح کننده ویکسوزیته

افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته (viscosity modifier) 

ویسکوزیته محصول یا همان سیالیت مواد در فرآیندهای بخصوص بر حسب نوع تولید محصول نهایی اصلاح می شود با شکستن پیوند های مولکولی و ایجاد یکنواختی در وزن مولکولی مواد انجام می شود .

 

مزایای استفاده از مستربچ افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته 

  • دوام و پایداری بیشتر محصول 

  • امکان فرایند پذیری و انجام پروسه تولید در مواردی که این امر به دلیل ویسکزیته قابل انجام نیست 

  • تولید محصول در دماهای بالاتر به دلیل ممانعت از ته نشین شدن

 

کاربرد های  استفاده از مستربچ افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته

  • صنعت نساجی 

  • افزاش ام اف ای در مواد PBT

  • افزایش ام اف ای در مواد PET  

طراحی توسط یوتاب وب