مستربچ آنتی اکسیدانت

Anti oxidant

مستربچ آنتی اکسیدانت (Anti oxidant) چیست؟

با توجه به مقاومت پلیمرها در برابر دماهای بالا و همچنین فرآیند اکسید شدن در معرض اکسیژن مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت (Anti Oxidant) آرمن پلیمر با تلفیق دو نسل از استابلایزرهای مدل 1 (اولیه) به منظور حفظ پلیمر در حین فرآیند (تولید مستربچ و تولید محصول نهایی) و همچنین مدل 2 (ثانویه) از استابلایزرها به منظور حفظ محصول پس از تولید فرمولاسیون شده است. و از آنجایی که ترکیب چند عامل پایدار کننده حرارتی به طور همزمان اثر هم افزایی و تشدید کننده ای دارد. در این محصول از چندین عامل آنتی اکسیدانت استفاده شده است که از خصوصیات بارز این محصول احیای 30 الی 40 درصد از خواص از بین رفته پلیمر در اثر تکرار فرآیندها و محصولات بازیافتی می‌شود. شدیداً توصیه می‌گردد که مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت (Anti Oxidant) مورد استفاده در پلیمر ها قبل از ورود به اکسترودر به طور یکنواخت و پخش بالا با مواد آسیابی و پلی اتیلن خام مخلوط شود تا تاثیر چشم گیر و مثبت آن بروی OIT کل محصول به طور یکنواخت مشاهده گردد. کاربرد مستربچ آنتی اکسیدان به دلیل احیاء بخش تخریب شده آمیزه ها با پایه پلیمری PE و PP باعث افزایش راندمان سرعت و دبی محصولات تا 3 برابر با مصرف 0.2 الی 0.5 درصد وزنی زیاد خواهد شد. عموماً مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت (Anti Oxidant) اولیه بر پایه فنول و آنتی اکسیدانت های ثانویه بر پایه فسفیتها و تیواسترها می‌باشند که محصول را در زمان فرآیند با دمای بالا و هم در طول زمان کارکرد حفظ می‌کند. معمولا تخریب پلیمرها باعث ایجاد ژل و تغییرات در شاخص جریان مذاب (MFI) و کاهش مقاومت در برابر خط و خش به کاهش براقیت سطح و رنگ پریدگی و … می‌گردد.

در هنگام تخریب زنجیره پلیمری رادیکال های آزاد به وجود می‌آیند و واکنش های کنترل نشده ای را به دنبال دارد تنوع بالایی از مستربچ انتی اکسیدانت (Anti Oxidant) آرمن پلیمر برای مصرف های مختلف در محصولاتی که در تماس مستقیم با آب داغ، نورخورشید و دماهای محیطی شدید هستند به کار می‌روند و همچنین برای جلوگیری از گرایش رنگ محصول به زردی و یا صورتی و مهاجرت عوامل رنگ زا از سطح پلیمر می‌گردد.

مزایای مستربچ آنتی اکسیدانت

  • جلوگیری از تخریب پلیمر و محصولات حین فرآیند

  • جلوگیری از تخریب پلیمر و محصول میانی یا محصولات نهایی بعد از پروسه تولید

  • افزایش سرعت تولید محصول تا سه برابر

کاربرد مستربچ آنتی اکسیدانت

  • قطعات تزریق وفیلم های دمشی

  • لوله های پلی پروپیلن و همچنین لوله های پلی اتیلن

  • محصولات میانی از بازیافت در مرحله کندر

  • محصولاتی که حساس به دما هستند یا به سرعت تخریب می‌شوند که باعث افت کیفیت محصول می‌شوند.

  • در صنعت سیم و کابل

  • در صنعت الکترونیک